Consultanță

Soluțiile noastre de consultanță  oferă clienților o abordare holistică
care se adresează nevoilor de business.

Problemele punctuale pot varia de la lansarea unui nou produs, îmbunătățirea canalelor de vânzare sau dezvoltarea de lideri.

Evaluarea procesului de Learning și definirea strategiei de Learning

Analiza tuturor proceselor de învățare organizațională și formare profesională, elaborarea de soluții bazate pe o analiză cost/beneficiu și a căror implementare va contribui la atingerea obiectivelor strategice organizaționale.

Definirea strategiei de Resurse Umane a organizației

Identificarea politicilor și practicilor de Resurse Umane potrivite pentru a susține îndeplinirea obiectivelor pe termen lung ale organizației. Strategia de Resurse Umane integrează politicile de formare și dezvoltare a personalului.

Optimizarea proceselor de Resurse Umane

Diagnoza modului de desfășurare a proceselor specifice de Resurse Umane, în scopul identificării oportunităților de îmbunătățire a acestora.

Evaluarea și proiectarea optimă a procesului de knowledge management (KM)

Asigurarea unui sistem eficace de knowledge management care să sprijine în timp real nevoile de cunoștințe și expertiză ale membrilor organizației.

Dezvoltare organizațională

Proiectarea strategiei de schimbare organizațională și implementarea de programe de management al schimbării care să conducă la atingerea obiectivelor pe termen lung.

Soluțiile specifice includ:

 • Proiectarea și elaborarea planului de training anual organizațional
 • Proiectarea planurilor de formare profesională și de dezvoltare individuală
 • Elaborarea strategiei organizaționale de learning și alinierea ei la strategia de business
 • Elaborarea și implementarea de programe de identificare și dezvoltare de High Potential leadership și /sau Talent management
 • Design și  implementare de programe și inițiative de Knowledge Management
 • Planificare strategică și training pentru inițiativele organizaționale
 • Alinierea obiectivelor de formare profesională și dezvoltare a angajaților cu obiectivele strategice de business
 • Marketing și comunicare internă și/sau externă pentru facilitarea succesului implementării programelor de learning sau schimbare organizațională
 • Proiectarea și elaborarea de standarde de raportare, măsurare și monitorizare care să aducă valoare
 • Dezvoltarea de Manuale de Vânzare
 • Dezvoltarea de programe de educare a clienților dvs. și a partenerilor dvs. care reprezintă canale de vânzare